PostHeaderIcon Gezici Sağlık Araçları Hakkında

12.08.2014

Gezici Sağlık Hizmetleri Hakkında

Sağlık Bakanlığı’nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmünce cezalandırılacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

Bilgilerinize rica olunur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 

992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu

Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 6/4/2011-6225/15 md.) Bu Kanuna göre laboratuvar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar mahallî mülkî amir tarafından kapatılır. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık Bakanlığından ruhsatlı kuruluş olarak bu işlemleri yapmaktayız.

.

 

Son Güncelleme (Pazar, 28 Aralık 2014 22:01)

 

PostHeaderIcon Kalite Kontrol Programı

Kurumumuz kbudek Eksternal Kalite Kontrol Programı üyesidir. Her ay sonu Kalite Kontrol çalışılarak kbudek tarafından değerlendirme yapılıp sonuçlar kbudek sayfasında yayınlanmaktadır. Böylece yapılan tahlillerin güvenirliği tescil edilmektedir.

Son Güncelleme (Pazar, 28 Aralık 2014 22:02)

 

PostHeaderIcon Portör Muayenesi


 

Portör : Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez ise bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

Son Güncelleme (Salı, 08 Mart 2011 22:28)

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Laboratuvar Hizmetleri

Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz.

Son Güncelleme (Salı, 06 Kasım 2012 20:49)

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Akciğer Grafisi

akciger_grafisi

Yirmi birinci yüzyılda işyerlerinde karşılaşılantoksik maddeler ve işyerlerine özgü tehlikeler hala halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları ise tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada gelmektedir. Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir.

Son Güncelleme (Pazar, 06 Mart 2011 00:16)

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Radyolojik Hizmetler

akciger_grafisi

Göğüs Radyografileri

Yirmi birinci yüzyılda işyerlerinde karşılaşılan toksit maddeler ve işyerlerine özgü tehlikeler hala halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları ise tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada gelmektedir.

Son Güncelleme (Salı, 06 Kasım 2012 20:57)

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Mobil Sağlık Hizmetleri

Gerek sabit Radyoloji ve Labratuvar gerekse gezici olarak Toplu sağlık taramaları, işyeri tarama testleriniz, her türlü kan tetkikleri, röntgen, EKG, Odiometre, doktor muayenesi  ve portör muayenesi hizmetleri verilebilmektedir. Bu hizmeti çeşitli projelerinizde sizlere destek olmak, bu konudaki ihtiyaçlarınıza işgücü ve zaman kaybınızı en aza indirerek  hizmet vermektedir.

Son Güncelleme (Salı, 01 Ocak 2013 16:23)

Devamını oku...

 
Kullanıcı Girişi
Online Kullanıcılar
Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi
Facebook